Θέσεις και Στόχοι

Α Επιδιωκόμενοι Στόχοι

1 Το Σωματείο θεωρεί ως πρώτιστη αξία του Κυπριακού Ελληνισμού την προσήλωση στην ελληνικότητα της Κύπρου. Η Κύπρος είναι ελληνική ήδη από των προϊστορικών χρόνων. Ο Ελληνισμός της Κύπρου διατηρεί ακμαία την Ελληνική του συνείδηση.

2 Η Εταιρεία επιδιώκει την καλλιέργεια, διάδοση και διατήρηση των αξιών του ελληνικού πολιτισμού, της γλώσσας, του τρόπου ζωής, της στάσης ζωής, της νοοτροπίας, της παράδοσης και γενικά των εχεγγύων εκείνων που τείνουν στη διαμόρφωσης ελληνότροπης στάσης και φιλοσοφίας σε όλους τους τομείς και εκφάνσεις της ζωής και δράσης των πολιτών.

3 Πρωταρχικός στόχος της Εταιρείας είναι: η μελέτη της Ιστορίας, της Γραμματείας, της Λογοτεχνίας, της Τέχνης, της Ορθοδοξίας, και κάθε άλλης πτυχής του ελληνικού πολιτισμού και η προαγωγή κάθε πνευματικής δραστηριότητας προς τον σκοπό αυτό.

4 Η καλλιέργεια πνεύματος σωστής πνευματικής συγκρότησης και εθνικής αυτοπεποίθησης που να στηρίζεται στην γνώση της Ιστορίας και του πολιτισμού μας, που να εδράζεται στον οικουμενικό χαρακτήρα του Ελληνισμού.

5 Θα αγωνίζεται με όλα τα μέσα, για να διασφαλιστεί ότι ο Κυπριακός Ελληνισμός έχει το δικαίωμα της διατήρησης της εθνικής του ταυτότητας, στην οποία από αιώνες με έργα και με αίμα έχει εδραιώσει. Θεωρεί ότι η εξουδετέρωση του ανθελληνικού εθνομηδενιστικού ιδεολογήματος του κυπριωτισμού, το οποίο απεργάζονται ντόπιες και ξένες δυνάμεις, και απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και σθεναρή αντιμετώπιση.

6 Επιδίωξη επίσης αποτελεί η συνεχής σύσφιγξη των δεσμών και των σχέσεων του Ελληνισμού της Κύπρου με τον μητροπολιτικό και απανταχού Ελληνισμό, καθώς και η συνεχής και αμείωτη συμμετοχή του Κυπριακού Ελληνισμού στο πανελλήνιο πολιτισμικό γίγνεσθαι.

7 Ανελλιπώς θα επιδιώκεται η πραγμάτωση και συνεχής ενίσχυση της δημοκρατίας, της ατομικής ελευθερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και της ισοπολιτείας στην Κύπρο.

8 Επιθυμητή θεωρείται η συνεργασία με οποιοδήποτε επιστημονικό και πνευματικό ίδρυμα, πολιτιστικό σύνδεσμο ή σωματείο στην Κύπρο για την προάσπιση και προώθηση των γενικών και ειδικών στόχων και σκοπών της Εταιρείας. Παραλλήλως θα καλλιεργεί προάγει και αναπτύσσει τις σχέσεις της Εταιρείας με Συνδέσμους ή Ενώσεις άλλων χωρών και θα προωθεί τις διεθνείς επαφές και ανταλλαγές με τους Συνδέσμους αυτούς.

9 Ειδικότερα θα προωθείται και θα προάγεται:
α) Η συλλογή και παροχή πληροφοριών προς τα Μέλη για όλα τα θέματα που αφορούν ή σχετίζονται με τους σκοπούς του Σωματείου και η διοργάνωση για τον σκοπό αυτό σεμιναρίων, διαλέξεων, συνεδριών, προβολών και άλλων συναφών.
β) Η δημιουργία ή συμμετοχή στη διαχείριση και λειτουργία πολιτιστικών Κέντρων, βιβλιοθηκών, Ερευνητικών Κέντρων, ηλεκτρονικών προγραμμάτων ενημέρωσης και άλλων δραστηριοτήτων προβολής των σκοπών της Εταιρείας.

Β Εθνικό Θέμα

10 Γραμμή πλεύσης για την Εταιρεία είναι: η διατήρηση του εθνικού μας προβλήματος στην σωστή γραμμή της πλήρους απελευθέρωσης της Κύπρου, με την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην απομάκρυνση των ξένων κατοχικών στρατευμάτων, την επιστροφή όλων των προσφύγων και την πλήρη αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης.

11 Ως προς την λύση του λεγόμενου «Κυπριακού Ζητήματος», η οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη ελευθερία ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου, να κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό της Ιστορίας, του πολιτισμού, της γλώσσας, της θρησκείας, της παιδείας και της παράδοσης τόσο του Κυπριακού Ελληνισμού, όσο και όλων των άλλων μειονοτήτων ή θρησκευτικών ομάδων που κατοικούν στο νισή.

12 Η συμβίωση με όλες τις άλλες εθνικές και θρησκευτικές ομάδες και η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, είναι και επιθυμητή και ωφέλιμη όταν:
α) Εδράζεται σε κράτος δικαίου
β) Δεν αποπροσανατολίζει το εθνικό μας πρόβλημα
γ) Όταν στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό της εθνικής υπόστασης και του εθνικού πολιτισμού των Ελλήνων της Κύπρου και άλλων, που κατοικούν στο νησί.

Γ Παιδεία και Πανεπιστήμιο Κύπρου

13 Ο Κυπριακός Ελληνισμός έχει το αναφαίρετο και συνταγματικό δικαίωμα να τυγχάνει εκπαίδευσης, η οποία να στηρίζεται και να προάγει την εθνική του φυσιογνωμία, την Ιστορία τον πολιτισμό και την παράδοσή του. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους άλλους που κατοικούν στο νησί.

14 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως χρηματοδοτούμενο από τον Κυπριακό Ελληνισμό αναμένεται να συνιστά την οροφή και το αναγκαίο συμπλήρωμα του όλου εκπαιδευτικού και μορφωτικού οικοδομήματος, ώστε να προσφέρει το στερεό υπόβαθρο, φιλοσοφικό και επιστημονικό της Δημόσιας Εκπαίδευσης και να προσδίδει σ’ αυτό τους ιδεολογικούς και προσανατολισμούς και να αποτελεί την γόνιμη και συνεχή πηγή για τον εμπλουτισμό και την ανανέωση της.

15 Ως προς το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει σήμερα τον χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Κύπρου (ιδρυτικός νόμος) η δεδηλωμένη θέση της Εταιρείας είναι ότι ο ελληνικός χαρακτήρας του Πανεπιστημίου Κύπρου καθορίζεται από τη βούληση του Κυπριακού Ελληνισμού, που αποτελεί 82% του πληθυσμού, από το Σύνταγμα, και διασφαλίζεται από τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, τις Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Διεθνείς Συμβάσεις που υπέγραψε η Κύπρος. Το Πανεπιστήμιο αποτελεί αδιαχώριστη συνέχεια της Δημοτικής, Μέσης και Ανώτερης εκπαίδευσής μας.

16 Η Εταιρεία θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση νομοθεσίας για τη διασφάλιση της ελληνικότητας της εκπαίδευσης που παρέχεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. και ειδικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο θεωρείται ως αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού κορμού.

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s