ΜΕΤΑ ΑΠΟ 800 ΕΤΗ Η ΕΥΡΩΠΗ…

Το 1204 μ. Χ. η δύση, καταστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη την Ελληνική Αυτοκρατορία τής ανατολής, την οποία αργότερα, το 1562 μ. Χ., παραπλανητικά ονόμασε Βυζάντιο, στην ουσία άνοιγε στους Τούρκους τις πύλες τής Ευρώπης. Οι οποίες, ας σημειωθεί, μόλις και μετά βίας έγινε κατορθωτό να κλείσουν, έξω από τη Βιέννη, το 1683 μ. Χ.

Οκτακόσια χρόνια ακριβώς μετά, το 2004 μ. Χ., η δύση αποφάσισε, στις Βρυξέλλες, να ανοίξει, ή έστω να μισανοίξει, πάλι τις πύλες τής Ευρώπης στους Τούρκους. Και επειδή κάθε φορά που θα ανοίξει η Ευρώπη τις πύλες της στους Τούρκους, αισθάνεται την ανάγκη και κάτι ελληνικό να θυσιάσει, αποφάσισε να θυσιάσει αυτή τη φορά την Κύπρο…

Δεν μας πειράζει όμως εμάς το γεγονός. Ας μη ανησυχεί. Με την πράξη της αυτή, εφ’ όσον είναι πάντα κάτι ελληνικό που θυσιάζει, παραδέχτηκε τουλάχιστον ότι είναι ελληνική η Κύπρος.

Χάρης Φεραίος
21/12/04

Advertisements